Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

sistersofmercy
Reposted fromDennkost Dennkost vialottibluebell lottibluebell
sistersofmercy
Przepraszam, idę dostać szału.
— dzieciństwo.
Reposted fromlenka024 lenka024 vialottibluebell lottibluebell
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

January 20 2018

sistersofmercy
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viasanitas sanitas
sistersofmercy
0706 86a6 500
Reposted fromtfu tfu viapiotroski piotroski
sistersofmercy
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viatoffifee toffifee
sistersofmercy
8915 43c9
Reposted fromtojad tojad viatentacleguy tentacleguy
sistersofmercy
1708 8cad
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
sistersofmercy
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viablackheartgirl blackheartgirl

January 19 2018

sistersofmercy
Now he's gone
Maybe to late

January 17 2018

sistersofmercy
Mam w głowie takie i don't know, że ja pierdole.
— Bezimenna
sistersofmercy
Jeszcze Cię kocham. Próbowałam przestać, ale zabić miłość jest trudniej niż człowieka. Wystarczy jedno uderzenie żeby umrzeć, a miłość zdycha latami, męczy się, boli.
— Wiera Szkolnikowa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
sistersofmercy
Chciałabym wiedzieć, kto myśli o mnie przed snem.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom vianiskowo niskowo
sistersofmercy
Gra się takimi kartami, jakie się ma, nawet jeśli są kiepskie.
— Camilla Läckberg – Kaznodzieja
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaaurinko aurinko
sistersofmercy
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
sistersofmercy
8768 a0e3
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
sistersofmercy
6081 15b3 500
247 dni
sistersofmercy
sistersofmercy
8854 96d5 500
sistersofmercy
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl