Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

sistersofmercy
3745 09c9 500
In memoriam Hugh Hefner
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23 viaganzrockbar ganzrockbar
sistersofmercy
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viahope24 hope24
sistersofmercy
Reposted fromFlau Flau
9933 b791 500
Reposted frombigbad1880 bigbad1880 viaganzrockbar ganzrockbar
Chciałem pić z umiarem, ale umiar nie chciał pić ze mną.

(via justhimblr)

x

(via uciazliwa)

Reposted fromdivi divi viainnocent-whisper innocent-whisper

September 21 2017

sistersofmercy
3406 1797
Reposted fromkatsiu katsiu viainspirations inspirations

September 09 2017

sistersofmercy
5039 c116
Reposted fromGIFer GIFer viagruetze gruetze
sistersofmercy
9960 6e5e
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl
sistersofmercy
9155 f8c0 500
Reposted frommatwin matwin viablackheartgirl blackheartgirl
sistersofmercy
5612 8eca 500
sistersofmercy
sistersofmercy
Profesor: - Matematyka to kobieta, należy z nią rozmawiać. Proszę powiedzieć, co mówi do pana ta całka?
Student: - Wcale nie jestem taka łatwa na jaką wyglądam?
— Politechnika Rzeszowska
Reposted fromkjuik kjuik viagdziejestola gdziejestola
sistersofmercy
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
sistersofmercy
sistersofmercy

September 08 2017

sistersofmercy
Nie oszukujmy się – jak jest dobrze, to nie zastanawiasz się nad niczym, bo i po co. Dopiero jak się zaczyna psuć, jak złapiesz tę pokrzywkę i poczujesz, że boli, włącza ci się głęboka analiza. Jeśli oczywiście masz odrobinę rozsądku.
— Agnieszka Chylińska w magazynie „Gala”, wrzesień 2008
Reposted frommgkmghm mgkmghm viaonlyhope onlyhope
sistersofmercy
sistersofmercy
7942 7e04 500
Reposted fromtfu tfu viasiostra siostra
sistersofmercy
8658 6147
Reposted fromGIFer GIFer viasiostra siostra
6717 1c4f
Reposted fromsuperlog superlog viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl