Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

sistersofmercy
Nie podchodź zbyt blisko
W środku panuje mrok
Tam kryją się moje demony
— Imagine Dragons
Reposted byDaisy88doomedmangive--me--love
sistersofmercy
2636 571b 500
Reposted fromantichris antichris viasiostra siostra
sistersofmercy
6264 57ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasiostra siostra
sistersofmercy
jesteś
jak księżyc wyraźny
świecisz
na moim chłodnym niebie
— H. Poświatowska
Reposted fromptak ptak vialekkaprzesada lekkaprzesada
sistersofmercy
W najpiękniejszym złudzeniu   tli się rozpacz.
— Wiesław Myśliwski
sistersofmercy
A w serce moje wstąpił wiatr,

I tam on zamieszkał i szumi.
— Edward Stachura

March 11 2019

sistersofmercy
Aż tu pewnego poranka sms z okolic piekła.
— hej, Ty i cała Twoja wiara
Reposted byfrytkatosiademoralizuje
sistersofmercy
Reposted fromFlau Flau
sistersofmercy

March 09 2019

sistersofmercy
0788 b5ef
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee

March 08 2019

sistersofmercy
So if you love me, let me go.
— Slipknot, Snuff

March 07 2019

sistersofmercy
7856 fba9 500
sistersofmercy
6677 c49b
Reposted fromzciach zciach viasiostra siostra
sistersofmercy
4711 afea 500
Reposted fromtfu tfu viasiostra siostra
sistersofmercy
Zwymiotowało moje serce.
— List do Che
Reposted byDaisy88nestlee
sistersofmercy
7447 367f 500
I każdemu z nas po przyjacielu z zupy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialaluna laluna
sistersofmercy
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakrolfasolek krolfasolek
sistersofmercy
Ten pierwszy raz jest, by wymazać wszystkie Twoje wspomnienia innego mężczyzny.
Drugi raz będzie dla nauki. Nauczenia Cię, jak to jest być kochaną przez mężczyznę takiego jak ja. Tego nigdy nie zapomnisz.
Trzeci raz będzie dla przywiązania. Obiecuję, że tym razem to będzie koniec Twojego oporu.
Ale czwarty raz, ach, czwarty raz, gdy usłyszę Twoje wspaniałe jęki, ten będzie dla mnie, Dziewczyno. Za oczekiwanie i pragnienie, i za agonię oczekiwania na Ciebie. Tylko dla mnie.
— ♥
Reposted frompensieve pensieve via48hrs 48hrs
sistersofmercy
Często w trakcie terapii analizujemy nasilenie różnych cech danej osoby. Ludzie szczodrzy emocjonalnie, nader uprzejmi, empatyczni, skorzy do niesienia pomocy i skłonni do poświęceń bywają szczególnie podatni na zranienie. Przez swoje „anielskie usposobienie” w związkach bywają tak wykorzystywani, że nieomal dostają bzika. Dużo mówi się o tym, że należy uważać na swoje wady, ale prawda jest taka, że zalety też warto trzymać na wodzy. Bycie dobrym człowiekiem bez umiaru może skończyć się niezmiernie niedobrze.
— Rafał Olszak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
sistersofmercy
6258 fb5f 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl