Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

sistersofmercy
Play fullscreen
"I wonder how am I still here"
sistersofmercy
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viatoffifee toffifee
sistersofmercy
9908 f57c 500
Reposted frommental-cat mental-cat viatoffifee toffifee
sistersofmercy
6814 d5b3
Me opening up to someone...
Reposted fromrexnoctu rexnoctu viatentacleguy tentacleguy
sistersofmercy
9439 75e8 500
Reposted fromhagis hagis viapassingbird passingbird
sistersofmercy
Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
sistersofmercy
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeliveinme beliveinme
sistersofmercy
Czy Ty mnie tak jak ja Ciebie?
— #pytaniezastopunktów
Reposted byponurykosiarz ponurykosiarz
sistersofmercy

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viadziejek dziejek

June 13 2018

sistersofmercy
Jakie serce, taki lęk
Nie dziwi nic.
— E. Geppert
Reposted byBloodEvePsychoNADaktywnyWilczekpiehussexzrekinem
sistersofmercy
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viasanitas sanitas
sistersofmercy
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
Reposted fromwetryagain wetryagain viabeliveinme beliveinme
sistersofmercy
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viabeliveinme beliveinme
sistersofmercy
9262 dcd8 500
Reposted fromseaweed seaweed viabeliveinme beliveinme

June 11 2018

sistersofmercy
1159 4e22 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaganzrockbar ganzrockbar
sistersofmercy
8480 fadb 500
odszedł*
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada via2708 2708
sistersofmercy
- Czy nie sądzisz, że to, co przytrafiło się tobie ze mną, mogłoby przytrafić ci się również z inną kobietą? (...) I to możliwe. Kto wie? Tylko że teraz, gdy to przytrafiło się z tobą, nie umiem sobie wyobrazić, że mogłoby kiedykolwiek przytrafić się z inną.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
sistersofmercy

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaBloodEve BloodEve
sistersofmercy
5998 c842 500
Reposted fromSanthe Santhe viaBloodEve BloodEve
sistersofmercy
To był długi dzień bez ciebie, mój przyjacielu.
Opowiem ci o nim, gdy znowu się spotkamy.
— Wiz Khalifa - See You Again
Reposted fromNataly Nataly viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl