Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2019

sistersofmercy
Jak miałam mu wytłumaczyć, że nie chcę się z nim przyjaźnić? Że nie ma półśrodków?
Nie mogłam Cię mieć, nie mogłeś już istnieć.
sistersofmercy
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
sistersofmercy
1975 aa6c
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaataga ataga
sistersofmercy
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
sistersofmercy
Pamiętaj, że nie ma granic. Horyzont przesuwa się za każdym razem, gdy dojedziesz do tego, co zdawało się kresem.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
sistersofmercy
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viamessinhead messinhead
sistersofmercy
2100 4e17 500
Poezja - Władysław Broniewski
Reposted fromjustmine justmine viamessinhead messinhead
sistersofmercy
sistersofmercy
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin vianiskowo niskowo
sistersofmercy
Nie staraj się ratować czegoś, co Cię niszczy.
— już nigdy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianiskowo niskowo

November 01 2019

sistersofmercy
Tak ciemno, tak duszno
Tak mętnie, tak boli
Przez wodę tak ciemną jak strach
— Żmijowisko
sistersofmercy
Może tylko mi się zdaje
Może nic nie będzie dalej
— Natalia Zasępa
Reposted fromzoou zoou viaimpulsivee impulsivee
sistersofmercy
To, że potrafisz bez kogoś żyć, nie znaczy, że chcesz.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
sistersofmercy
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viamarciix marciix
sistersofmercy
8740 cc2c 500
Reposted frompiehus piehus viaaurinko aurinko
sistersofmercy
nie zawsze kochamy, jak należy.
— 13 powodów
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaimpulsivee impulsivee
sistersofmercy
1955 29f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia
sistersofmercy
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
sistersofmercy
2935 719e 500
sistersofmercy
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl