Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

sistersofmercy
Tak łatwo mogłeś zdobyć mnie i mogłeś zdobyć ją.
— Charlie, Charlie
Reposted byMisqa Misqa
sistersofmercy
Kiedy on na mnie patrzy, myślę: "Przepraszam, którędy do wyjścia?"
Kiedy patrzysz Ty, myślę:"W którym pokoju mogę się rozebrać?"
— pozwól, że Ci to zobrazuję
sistersofmercy
I chociaż wiem o tych wszystkich kobietach
Wciąż nie dociera to do mnie
Ponieważ my byliśmy na długo przed nimi
— REO Speedwagon
Reposted byblueberriesMisqa
sistersofmercy
sistersofmercy
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam vialottibluebell lottibluebell
sistersofmercy
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
sistersofmercy
sistersofmercy
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul via48hrs 48hrs

September 22 2018

sistersofmercy
Would you run and never look back?
Would you save my soul tonight?
— Hero
sistersofmercy
Reposted fromFlau Flau viagruetze gruetze
sistersofmercy
Powinnaś być całowana i to często - i to przez kogoś, kto się na tym zna.
— Clark Gable - Przeminęło z wiatrem
Reposted fromscorpix scorpix vialottibluebell lottibluebell
sistersofmercy
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny.
— Chris Colfler
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
sistersofmercy
Nikt nas nie widział, — chyba te ćmy,
Co puszyścieją w przelocie.
I tak nam słodko, że tylko — my
Wiemy o naszej pieszczocie.
— Leśmian "Tajemnica", 1936
Reposted fromdojenka dojenka vialekkaprzesada lekkaprzesada
sistersofmercy
Nie ma takiej rzeczy, której by nie można było spierdolić, jeżeli się człowiek tylko odpowiednio postara.
— Nick Hornby
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
sistersofmercy
Czasami świat kończy się dla wszystkich. Czasami tylko dla niektórych.
— Donato Carrisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
sistersofmercy
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee
sistersofmercy
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viablackheartgirl blackheartgirl
sistersofmercy
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viablackheartgirl blackheartgirl
sistersofmercy
znowu dziś umrę gdzieś tak 
z siedem razy 
w tym trzy razy pod rząd
— E. Mitręga
sistersofmercy
Kiedy ktoś mówi, że cię kocha, nigdy nie odpowiadaj: "Nieprawda".
— Brown H. Jackson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl