Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

sistersofmercy
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viaeternaljourney eternaljourney
sistersofmercy
- Słuchaj, nie chciałem, aby tak to się skończyło - oznajmił. Westchnęłam. Nie chciałam, by w ogóle się kończyło. Nie odpowiedziałam. Bez względu na to, jakie byłyby moje słowa, niczego by nie zmieniły. Dokonał wyboru, ale nie byłam nim ja.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
sistersofmercy
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viagdziejestola gdziejestola
sistersofmercy
4114 3ca5 500
Reposted frompiehus piehus viaganzrockbar ganzrockbar
sistersofmercy
2431 cc2d
Reposted frommangoe mangoe viaganzrockbar ganzrockbar
sistersofmercy
2111 b0ca 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
sistersofmercy
4325 11b4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamarciix marciix
sistersofmercy
Nauczyłam się tego w okropnych okolicznościach. Nieważne, jak mocno błagasz kogoś, aby został, jeśli chce odejść i tak to zrobi. Jedyne co nam pozostaje, to nauczyć się dać im odejść.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix

April 27 2019

sistersofmercy
9428 4022 500
Reposted fromgrobson grobson viamyszkaminnie myszkaminnie

April 26 2019

sistersofmercy
Było, minęło.
To nic.
— Ania Karwan
Reposted bytelesfora telesfora
sistersofmercy
Wciąż szukam czegoś, czego nie mogę mieć
Złamane serca leżą wokół mnie
— Cutting Crew
sistersofmercy
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Macin Świetlicki
sistersofmercy

Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem aż do siedemdziesiątki.

— Benjamin Franklin
sistersofmercy

Ja w ogóle bardzo trudno się zaprzyjaźniam. Jest dużo ludzi, których lubię, i myślę, że oni mnie też lubią, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, albo może nawet jesteśmy, tylko ja o tym nie wiem.

— William Wharton - "Stado"
sistersofmercy
Suchy był dla niej za brzydki, ale jak go ktoś pytał, jak wyrwał taką sztukę, to odpowiadał, że im częściej laska się śmieje, tym częściej zamyka oczy.
— Piotr C. - #to o nas
Reposted fromresort resort viablackheartgirl blackheartgirl
4953 a547 500

rearte:

Hamburger by Song Wei

sistersofmercy
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
sistersofmercy

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
sistersofmercy
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viamessinhead messinhead
sistersofmercy
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl