Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

sistersofmercy
6127 988b 500
Reposted frompimpus pimpus viablackheartgirl blackheartgirl
sistersofmercy
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
sistersofmercy
sistersofmercy
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viamyszkaminnie myszkaminnie

May 12 2019

sistersofmercy
8444 de6f
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viatoffifee toffifee
sistersofmercy
3134 1094 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaganzrockbar ganzrockbar
sistersofmercy
6653 6973
sistersofmercy
9827 81cb 500

April 29 2019

sistersofmercy
Yeah, you bleed just to know you're alive.
— Goo Goo Dolls
sistersofmercy
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viasanitas sanitas
sistersofmercy
8635 a5ac 500
sistersofmercy
Spędzałam za dużo czasu wyłącznie w towarzystwie zawartości mojej głowy.
— Sharon Bolton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
sistersofmercy
5437 eaec
Reposted fromeditta editta viagdziejestola gdziejestola
sistersofmercy
Reposted frompffft pffft viagdziejestola gdziejestola
sistersofmercy
Kurs przedmałżeński.
Nawiedzony ksiądz:
- A teraz, pokażcie sobie, jak jesteście w sobie zakochani, nachylcie się nad drugą osobą i szepnijcie jej do ucha coś miłego.
Narzeczony znajomej z namaszczeniem wykonuje polecenie, by szepnąć:
- Co my tu, kurwa, robimy?
— Podobno autentyk. Historia usłyszana od Znajomej, która usłyszała ją od znajomej.
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
sistersofmercy
8954 5fe9 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
sistersofmercy
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat

April 28 2019

sistersofmercy
Ona jedna słuchać nie chciała
Głucha na pieśni czar
Ona jedna w głos się śmiała
Brała wszystko za żart
— Niecodzienny szczon, Pidżama Porno
Reposted byjointskurwysynfantasmagoryczniewszystkodupawabnicuatemedoopeEldharjarrmothsdevourer
sistersofmercy
1355 3543 500
sistersofmercy
5722 ca76
lovely, oh so lovely.
Reposted fromthe-cat the-cat viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl